Moravské dopravní fórum

O nás

Sdružení bylo založeno z iniciativy několika fyzických osob, které se rozhodly touto svou mimopracovní iniciativou vytvořit platformu pro řešení nejpalčivějších problémů v oblasti dopravní infrastruktury na Moravě. Jeho činnost je podporována zástupci významných měst, obcí a řadou klíčových průmyslových podniků a podnikatelských subjektů, které mají zájem pomoci řešit někdy až katastrofální situaci v dopravní infrastruktuře v této části země.

více

Pozvánka

Vážená paní, vážený pane,
naše organizace se již 10 let snaží být výraznou občanskou iniciativou, která chce pozitivně ovlivňovat procesy a cesty vedoucí ke zlepšení nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury, zvláště pak na území Střední a východní Moravy, a být v tomto dění, které je ovlivňováno řadou partikulárních zájmů, konstruktivním a sjednocovacím prvkem. Nekonkurenceschopná infrastruktura je přitom limitujícím faktorem pro budoucí rozvoj ČR a my se snažíme prostřednictvím odborných setkání navrhovat a pomáhat prosadit důležitá opatření, směřující ke zlepšení současného stavu.


více

Záštitu převzali:


předseda vlády

předseda Poslanecké sněmovny parlamentu ČR

ministr dopravy ČR

hejtman Olomouckého kraje

hejtman Zlínského kraje

primátor statutárního města Olomouc


Mapa

Místo konání: Kongresový hotel Clarion, sál Codex, Jeremenkova 36, Olomouc, GPS: 49°6´26.911"N, 17°45´41."E