VI. ročník Moravského dopravního fóra - 10. 4. 2017

Pozvánka na Moravské dopravní fórum


M O R A V S K É   D O P R A V N Í   F Ó R U M


VI. ročník


P O Z V Á N K A
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě


ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem,


si Vás dovolují pozvat na diskuzní fórum s poslanci, senátory, zástupci samospráv, zástupci centrálních úřadů - MD, MŽP,ŘSD, SŽDC, ŘVC, HK ČR, členy SRDIM a nezávislými experty


O převzetí záštity jsme požádali místopředsedu vlády a ministra financí, ministra dopravy, ministra životního prostředí a hejtmany Olomouckého a Zlínského kraje


 


Téma:


„Dopravní infrastruktura střední a východní Moravy z pohledu naplňování rozvojových cílů v období 2014-2020“


 


Termín:


10. 4. 2017 od 13.00 hodin - Kongresový hotel Clarion


sál Codex (ul. Jeremenkova 36, Olomouc)


 


 


Předpokládané ukončení akce v 17:00 hod spojené s občerstvením.


Vaši účast prosím potvrďte na e-mail: info@arks-plus.com, nebo na tel. č. +420 731 504 590, případně na www.moravskeforum.cz nejpozději do 30. 3. 2017. Účast je bezplatná.


V Olomouci dne 16. 1. 2017