VIII. ročník Moravského dopravního fóra - 8. 4. 2019

Pozvánka na Moravské dopravní fórum

Vážená paní, vážený pane,

naše organizace se již 10 let snaží být výraznou občanskou iniciativou, která chce pozitivně ovlivňovat procesy a cesty vedoucí ke zlepšení nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury, zvláště pak na území Střední a východní Moravy, a být v tomto dění, které je ovlivňováno řadou partikulárních zájmů, konstruktivním a sjednocovacím prvkem. Nekonkurenceschopná infrastruktura je přitom limitujícím faktorem pro budoucí rozvoj ČR a my se snažíme prostřednictvím odborných setkání navrhovat a pomáhat prosadit důležitá opatření, směřující ke zlepšení současného stavu.

Konference, které v této souvislosti pořádáme, jsou místem pro sbližování názorů a hlavně pomáhají vytvořit jednotnou platformu při prosazování strategických zájmů vedoucích mimo jiné k urychlenému k dokončení výstavby dálnice D1 na Moravě, a to započetím realizace stavby D 0136, zahájení výstavby dálnice D49 směrem na Slovensko a urychlení přípravy dálnice D 5501, D 5502, východní tangenty Olomouce, severního propojení Olomouckého kraje dálnicí D35 a silnicí 1/44, modernizace železničních tratí Přerov — Brno, či Otrokovice —Zlín - Vizovice a dalších důležitých projektů v Moravských regionech.

Jsme přesvědčeni o přínosech těchto odborných setkání pro všechny zúčastněné, o to více v době, kdy pouze systematická a koordinovaná příprava staveb rozhoduje o úspěšnosti rozvoje dopravní infrastruktury v ČR, financované z národních i evropských zdrojů.

V letošním roce opět připravujeme ve spolupráci s kraji, městy, obcemi, poslanci, senátory, europoslanci a dalšími kompetentními institucemi odborná setkání, kde chceme společně hledat východiska, která pomohou překonávat závažné překážky v přípravě nejdůležitějších infrastrukturních projektů v regionu střední a východní Moravy.

Dovolujeme si Vás pozvat na VIII. ročník diskusního setkání, jehož cílem je sjednotit platformu hájící zájmy regionu v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury.

Pozvánku na setkání, které se koná pod názvem „Moravské dopravní fórum" dne 8. 4. 2019 v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci najdete v příloze.

Věříme, že přijmete naše pozvání.S úctou

Libor Lukáš

předseda