VII. ročník Moravského dopravního fóra - 9. 4. 2018

Pozvánka na Moravské dopravní fórum

Vážená paní, vážený pane,

Naše sdružení je již 9 let výraznou občanskou iniciativou, která se snaží pozitivně ovlivňovat procesy a cesty vedoucí ke zlepšení současné situace v dopravní infrastruktuře, zvláště pak na území Střední Moravy, a být v tomto dění, které je ovlivňováno řadou partikulárních zájmů, konstruktivním a sjednocovacím prvkem.

Účastníci VII. ročníku mezinárodní konference „Střední Morava – křižovatka dopravních a ekonomických zájmů“ pořádané SRDIM a konané v Luhačovicích, přijali v jejím závěru tzv. „Luhačovickou výzvu 2017“, ve které jsou definovány základní problémové okruhy nedostatečně rozvinuté dopravní infrastruktury v regionu střední a východní Moravy. Nekonkurenceschopná infrastruktura je přitom limitujícím faktorem pro budoucí rozvoj území a my se snažíme i prostřednictvím této “výzvy“ navrhnout a prosadit důležitá opatření, směřující ke změně této nedobré situace.

Sbližování názorů a hlavně vytvoření jednotné platformy při prosazování společných zájmů považujeme za jediné možné řešení umožňující v současné situaci mimo jiné urychleně vyřešit problematiku dokončení výstavby dálnice D1, zahájení realizace dálnice D49 a D5505, urychlit přípravu dálnice D5501 a D5502, východní tangenty Olomouce, severního propojení Olomouckého kraje dálnicí D35 a silnicí I/44, modernizace a elektrizace železničního spojení Otrokovice-Zlín-Vizovice a dalších důležitých projektů v Moravských regionech. Jsme přesvědčeni o přínosech těchto setkání pro všechny zúčastněné, o to více v době, kdy pouze promyšlená, koordinovaná příprava staveb rozhodne o úspěšnosti rozvoje dopravní infrastruktury v ČR z alokovaných národních a evropských zdrojů. Rozhodli jsme se proto ve spolupráci s kraji, městy, obcemi, poslanci, senátory, europoslanci a kompetentními institucemi pokračovat společně v hledání východisek, které pomohou překonat závažné překážky především v přípravě staveb a umožní naplňování rozvojových cílů dopravní infrastruktury v období 2014-2020. Dovolujeme si Vás proto pozvat na VII.ročník diskusního setkání, jehož cílem je sjednotit platformu hájící zájmy regionu v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury.Pozvánku na setkání, které se koná pod názvem „Moravské dopravní fórum“ dne 9. 4. 2018 v kongresovém hotelu Clarion v Olomouci najdete v příloze.

Věříme, že přijmete naše pozvání.S úctou

Libor Lukáš

předseda