VII. ročník Moravského dopravního fóra - 9. 4. 2018

Program Moravského dopravního fóra

Téma konference: Dopravní infrastruktura střední a východní Moravy - ambice a připravenost projektů

Program


 1. Zahájení Moravského dopravního fóra - Libor Lukáš, předseda SRDIM
 2. Přivítání účastníků - Ladislav Okleštěk hejtman Olomouckého kraje
 3. Vystoupení přítomných hostů
 4. Perspektiva a podmínky využití Evropských fondů určených dopravní infrastruktuře, evropské financování po roce 2020 - Petr Zahradník MrSc, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel; poradce Česká spořitelna
 5. Strategie MD k zefektivnění přípravy a využití prostředků OPD II a CEF k realizaci infrastrukturních projektů - Ing. Tomáš Čoček PhD, I. náměstek ministra dopravy
 6. Rozpočet SFDI pro  rok 2018 a předvídatelnost financování dopravní infrastruktury v dalších letech – Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
 7. Stavební legislativa - možnosti zefektivnění přípravy staveb- Ing.Marcela Pavlová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR
 8. Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury z pohledu MŽP - Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR
 9. Pohled podnikatelské sféry na současný stav přípravy a překážky realizace projektů DI - Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 10. Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy - Ing. Pavel Surý, GŘ SŽDC
 11. Prioritní projekty regionu střední a východní Moravy - stav přípravy a předpoklady realizace – Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
 12. Diskuze
 13. Závěry Moravského dopravního fóra - Libor Lukáš, předseda SRDIM

Předpokládané ukončení akce v 17:00 hod spojené s občerstvením