VII. ročník Moravského dopravního fóra - 9. 4. 2018

Program Moravského dopravního fóra

Téma konference: Dopravní infrastruktura střední a východní Moravy - ambice a připravenost projektů

Program13.00 Zahájení konference

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě,

13.10 Přivítání účastníků

Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

13.20 Vystoupení přítomných hostů

13.40-15.40 Přednášky

Přednášející:

  • Ing. Petr Zahradník MSc, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel; poradce Česká spořitelna - Perspektiva a podmínky využití Evropských fondů určených dopravní infrastruktuře, evropské financování po roce 2020
  • Ing. Tomáš Čoček PhD, I. náměstek ministra dopravy - Strategie MD k zefektivnění přípravy a využití prostředků OPD II a CEF k realizaci infrastrukturních projektů
  • Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI - Rozpočet SFDI pro  rok 2018 a předvídatelnost financování dopravní infrastruktury v dalších letech
  • Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR - Stavební legislativa – možnosti zefektivnění přípravy staveb
  • Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR- Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury z pohledu MŽP
  • Ing. Pavel Ševčík, viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví - Pohled podnikatelské sféry na současný stav přípravy a překážky realizace projektů DI
  • Bc. Jiří Svoboda MBA, zástupce GŘ SŽDC - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy
  • Ing. Karel Chudárek, ředitel ŘSD Zlín - Prioritní projekty regionu střední a východní Moravy - stav přípravy a předpoklady realizace

15.40-16.00 Diskuze

16.00 Závěry Moravského dopravního fóra

Libor Lukáš, předseda SRDIM