VI. ročník Moravského dopravního fóra - 10. 4. 2017

Program Moravského dopravního fóra

 1. Zahájení Moravského dopravního fóra - Libor Lukáš, předseda SRDIM
 2. Přivítání účastníků - Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
 3. Vystoupení přítomných hostů
 4. Evropské fondy určené dopravní infrastruktuře a jejich přínos pro rozvoj regionu, Ing. Petr Zahradník MrSc, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel; poradce Česká spořitelna
 5. Možnosti zefektivnění přípravy a perspektiva využití prostředků OPD II a CEF k realizaci infrastrukturních projektů - Ing. Tomáš Čoček PhD, I. náměstek ministra dopravy a státní tajemník
 6. Proces posuzování vlivů na životní prostředí jako součást přípravy a realizace dopravní infrastruktury v ČR - Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR
 7. Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2017 – Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI
 8. Pohled podnikatelské sféry na současný stav přípravy a překážky realizace projektů DI – Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
 9. Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy – Ing. Pavel Surý, GŘ SŽDC
 10. Prioritní projekty regionu střední a východní Moravy - stav přípravy a předpoklady realizace – Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD.
 11. Diskuze
 12. Závěry Moravského dopravního fóra – Libor Lukáš, předseda SRDIM

 13. Předpokládané ukončení akce v 17:00 hod spojené s občerstvením.

  Vaši účast prosím potvrďte na e-mail: info@arks-plus.com, nebo na tel. č. +420 731 504 590, nejpozději do 30. 3. 2017.