IX. ročník Moravského dopravního fóra - 4. 4. 2022

Program Moravského dopravního fóra

Téma konference: Dopravní infrastruktura střední a východní Moravy

Program13.00 Zahájení konference

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě,

13.10 Přivítání účastníků

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

13.20 Vystoupení přítomných hostů

13.40-16.15 Přednášky

Přednášející:

  • Ministerstvo Dopravy - Strategie rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2030 z pohledu financování
  • Marcela Pavlová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR - Stavební legislativa – stav přípravy a předpoklad realizace nového Stavebního zákona jako zásadního opatření k urychlení přípravy staveb
  • Luděk Sosna, ředitel odboru strategie ministserstva dopravy- Legislativní iniciativa a strategie MD k zefektivnění přípravy a realizaci infrastrukturních projektů
  • SFDI - Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2020. Společná strategie pro dopravní infrastrukturu
  • Radek Mátl, generální ředitel ŘSD- Prioritní projekty regionu střední a východní Moravy - stav přípravy a předpoklady realizace (D 136,D 35, D55,D49…)
  • Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽ - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy
  • Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel, poradce prezidenta HK ČR, Česká spořitelna – „Přístup EK k financování projektů dopravní infrastruktury po roce 2020" a jeho možné modality.
  • Zdeněk Čech, zástupce vedoucího Zastoupení Evropské komise v ČR - Rozpočtová perspektiva EU po roce 2020 a investiční podpůrné nástroje EU
  • Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR - Zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury v oblasti životního prostředí v rámci rekodifikace stavebního práva
  • Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, vybrané problémy dopravní infrastruktury Olomuckého kraje

16.15-16.45 Diskuze

16.45 Závěry Moravského dopravního fóra

Libor Lukáš, předseda SRDIM