VIII. ročník Moravského dopravního fóra - 8. 4. 2019

Program Moravského dopravního fóra

Téma konference: Dopravní infrastruktura střední a východní Moravy

Program13.00 Zahájení konference

Libor Lukáš, předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě,

13.10 Přivítání účastníků

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

13.20 Vystoupení přítomných hostů

13.40-16.00 Přednášky

Přednášející:

  • Ing. Petr Zahradník MSc, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru, Brusel, poradce Česká spořitelna - Perspektivy financování projektů dopravní infrastruktury ze zdrojů EU po roce 2020".
  • Ing. Luděk Sosna PhD, ředitel odboru strategie ministerstva dopravy - Legislativní iniciativa a strategie MD k zefektivnění přípravy a realizaci infrastrukturních projektů
  • Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI- Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2019. Společná strategie pro dopravní infrastrukturu
  • Ing. Marcela Pavlová, náměstkyně ministra pro místní rozvoj ČR - Stavební legislativa – stav přípravy a zásady rekodifikace stavebního práva jako zásadního opatření k urychlení přípravy staveb
  • Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel SŽDC - Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy
  • Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD- Prioritní projekty regionu střední a východní Moravy - stav přípravy a předpoklady realizace (Přerovský dopravní uzel, D55,D49…)
  • Ing. Petr Slezák, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR - Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury v oblasti životního prostředí v rámci rekodifikace stavebního práva
  • Ing. Jan Zahradníček, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, vybrané problémy dopravní infrastruktury Olomuckého kraje
  • Ing. Martin Smolka, ředitel správy Olomouc ŘSD, příprava důležitých projektů v Olomouckém kraji

15.40-16.00 Diskuze

16.00 Závěry Moravského dopravního fóra

Libor Lukáš, předseda SRDIM