Dokumenty

PETR ZAHRADNÍK, ČLEN EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU, BRUSEL, PORADCE PREZIDENTA KH ČR

Perspektivy financování projektů dopravní infrastruktury ze zdrojů EU po roce 2020

Stáhnout >> (181.33 kB)

LUDĚK SOSNA, ŘEDITEL ODBORU STRATEGIE MD ČR

Legislativní iniciativa a strategie MD k zefektivnění přípravy a realizaci infrastrukturních projektů

Stáhnout >> (2539.72 kB)

ZBYNĚK HOŘELICA, ŘEDITEL SFDI

Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v roce 2019. Společná strategie pro dopravní infrastrukturu

Stáhnout >> (6071 kB)

ING. MARCELA PAVLOVÁ NÁMĚSTKYNĚ MINISTRA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Stavební legislativa – stav přípravy a zásady rekodifikace stavebního práva jako zásadního opatření k urychlení přípravy staveb

Stáhnout >> (1030.98 kB)

ING. MOJMÍR NEJEZCHLEB, NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SŽDC

Stav přípravy a realizace prioritních projektů železniční infrastruktury v regionu střední a východní Moravy

Stáhnout >> (1356.52 kB)

ING. MOJMÍR NEJEZCHLEB, NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SŽDC

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR

Stáhnout >> (6172.67 kB)

ING. JAN KROUPA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ŘSD

Prioritní projekty regionu střední a východní Moravy - stav přípravy a předpoklady realizace (Přerovský dopravní uzel, D55,D49…)

Stáhnout >> (6099.55 kB)

ING. PETR SLEZÁK, ZÁSTUPCE ŘEDITELE ODBORU POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽP A INTEGROVANÉ PREVENCE MŽP

Možnosti zefektivnění přípravy projektů dopravní infrastruktury v oblasti životního prostředí v rámci rekodifikace stavebního práva

Stáhnout >> (279.5 kB)

ING. JAN ZAHRADNÍČEK, NÁMĚSTEK HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE

Vybrané problémy dopravní infrastruktury Olomuckého kraje

Stáhnout >> (2004.5 kB)

ING. MARTIN SMOLKA, ŘEDITEL SPRÁVY OLOMOUC ŘSD

příprava důležitých projektů v Olomouckém kraji

Stáhnout >> (942.33 kB)